środa, 20 marca 2013

Radziecki wielbłąd / The Soviet camel

Pierwszy odrzutowiec pasażerski, jaki wszedł do powszechnego użytku to oczywiście de Havilland Comet, jednak problemy konstrukcyjne sprawiły, że został uziemiony i nigdy nie odzyskał swojego, należnego przecież miejsca w strukturach linii lotniczych. 
Inaczej wyglądała sytuacja radzieckiego odpowiednika brytyjskiej Komety, Tupolewa Tu-104. "Wielbłąd" w kodzie NATO był przeróbką strategicznego bombowca Tu-16 Borsuk i jako pierwszy sowiecki odrzutowy samolot pasażerski był chętnie prezentowany na Zachodzie, jako dowód osiągnięć technicznych. Gdy powoli zaczął ustępować miejsca nowocześniejszym konstrukcjom, nadal wykonywał misje transportowe dla wojska oraz wykonywał loty dla szkolenia kosmonautów w warunkach zerowej grawitacji. 

The first passenger jet, that was widely used was of course de Havilland Comet, but construction problems grounded the aircraft and it never reclaimed its deserving place in world air lines structure. 
The story went differently with the Soviet counterpart of British Comet, the Tupolev Tu-104. The NATO coded 'Camel' was a version of Tu-16 'Beadger' startegic bomber and as the first soviet jet airliner was presented on West as the proof of hight soviet technological achievements. When slow replacement of the type began, it still conducted military transport and cosmonaut Zero-G trening flights. 


Tu-104 nad Ziemią, ciągnie wstęgę z napisem "Loty pierwszego w świecie pasażerskiego odrzutowego samolotu Tu-104". Linie to centralnie z Moskwy: Nowy York, Londyn, Paryż, Praga, Budapeszt, Kair, Ankara, Delhi, Rangun, Dżakarta, Phenian (teraz obowiązuje nazwa Pjongjang), Pekin, Chabarowsk, Jakuck, Poczta ZSRR, 60  kopiejek.

Tu-104 over Earth, drawing line with sign 'Flights of the world's first jet passanger aircraft Tu-104'. The lines are from Moscow to: New York, London, Paris, Praha, Budapest, Cairo, Ankara, Delhi, Rangoon, Jacarta, Pyongyang, Beijing, Khabarovsk, Yakutsk, USSR Post, 60kopeykas.

transport na Cejlonie / Transport on Ceylon

Cejlon jest wyspą u południowych brzegów Indii, która interesowała mnie zawsze, z jednej strony jako dom Artura C. Clarka, z drugiej jako państwo o ustroju socjalistycznym. Interesowało mnie to dlatego, że moje wczesne dzieciństwo przypadło na lata rozmontowywania tego systemu w Polsce, więc i ambiwalentne odczucia w tym czasie wobec jego dalszej egzystencji gdzie indziej.
Na przedstawieniu na znaczku czterech środków transportu, samochodu, kolei i statku, z wieńczącym je samolotem (sylwetką najprawdopodobniej DC-4) statek jest ujęty dwiema datami, 1857 i 1957. Wydaje mi się, że chodzi o kolej, która choć uruchomiona kilka lat po 1857 r. na całej budowanej w tedy linii, właśnie w tym roku została niejako poczęta, poprzez przyjazd inżynierów angielskich i rozpoczęcie prac ziemnych.

Ceylon is an island south of coast of India, which interested me from the beginning, for being home to Arthur C. Clark at one hand, and also as socialistic state. I was interested in it, because my early childhood lasted durning dismanteling of this system in Poland, which gave me ambivalent feeling toward lasting of the system elsewhere.
On the representation of four means of transportation on stamp, a car, train, and ship, with airplane (most likely a DC-4) the ship is framed ba the dates 1857 and 1957. I thing this is due to anniversary of rail connection with, albeit was fully opened few years after 1857, was marked by the conception and arrival of the engineers and earthwork start.


Cztery środki transportu / four means of transportation, napisy w językach syngaleskim, tamilskim i angielskim / writings in Sinhala, Tamil and English languages, Cejlon / Ceylon 1957, 10 centów / cents

wtorek, 19 marca 2013

Aero Chiny / Aero China

Jak wiadomo, modelarstwo jest podstawą propagowania lotnictwa wśród młodzieży. Wszędzie na świecie i w każdym systemie. Przynajmniej na obrazku. 
It is common knowledge, that modeling is the basics for preaching aeronautics. Everywhere in the world and in every system. At least in pictures.


3 młodych modelarzy / 3 little modelers, Poczta chińska / Chinese Post 1958, 4 jiǎo.

Podobnie przedstawienia rożnych środków transportu przywołują na myśl potęgę i własne ekonomiczne możliwości.
Likewise the representations of various means of transport show the might and self economic capability.Samolot nad portem, statek / Airplane above port, ship, ok / ca. 1957, 52 jiǎo,
Samolot (prawdopodobnie C-46) i inne środki transportu na tle transportowej mapy Chin/ Airplane (probably C-46) and other means of transportation on communication map of China, 1949, 2500 yuán.

wtorek, 26 lutego 2013

Leci Wilbur Wright / Wilbur Wright flyingLudzie latają od bardzo dawna, nawet Wrightowie naśladowali im podobnych. Jednak uznaje się, że własnie oni opanowali lot na tyle, by wydarzenie z 1903 r. stanowiło punkt zwrotny w historii.

Humans are flying for a long time now, even Wrights emulated other fliers alike. Nevertheless they are considered first to master flight up to a level, so the 1903 event is a turning point in history.

Pocztówka z samolotem Wrightów, pilotuje, według opisu Wilbur Wright, oznaczona nr 11, z podpisem: "Nos aéroplanes. - Aéroplane Wilbur Wright. - LL" / Postcard with a Wright Flier, Wilbur Wright flying according to signature, from a series, marked 11, signed: "Nos aéroplanes. - Aéroplane Wilbur Wright. - LL"
Z tyłu zapisana, z belgijskim znaczkiem i stemplem z 6 X 1909 r. / Written on back, with Belgian stamp and postmark from 6 X 1909.

Lot okrężny Europy 1929 r. / 1929 around Europe flightMiędzy 9 VIII a 6 IX 1929 r., jedni z najbardziej znanych polskich lotników, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura odbyli lot dookoła Europy o długości niespełna 5,000 km. Na trasie lotu znalazły się Warszawa, Poznań, Berlin, Erfurt, Frankfurt nad Menem, Paryż, Nancy, Lyon, Perpignan, Barcelona, Marsylia, Mediolan, Wenecja, Wiedeń, Kraków a metą znów była Warszawa. Lot wykonano na RWD-2 o rejestracji SP-ACE, który w październiku tego roku wykorzystano w Locie Południowo-Zachodniej Polski i pobiciu rekordu wysokości dla samolotów jego klasy.

Between 9 VIII and 6 IX 1929, two of the most known Polish aviators, Franciszek Żwirko and Stanisław Wigura undertook a 5,000 km flight around Europe. En route were Warsaw, Poznań, Berlin, Erfurt, Frankfurt am Main, Paris, Nancy, Lyon, Perpignan, Barcelona, Marseille, Milano, Venezia, Vien, Cracow, with final in Warsaw again. The flight was made on RWD-2 airplane, with registration SP-ACE, witch in October same year was used in South-Western Poland Race and breaking altitude record for planes its class.

Pocztówka z mapą przelotu i samolotem RWD-2 / poscard with flight map and RWD-2 airplane.
Znaczek 1 zł, 25 gr ze Żwirką i Wigurą nadrukowany / printed 1 złoty, 25 groszy Stamp with Żwirko and Wigura.
Stempel Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach (skąd mam pocztówkę) z 31 VIII 2004 r. / Postmark od International Defence Industry Exhibition MSPO in Kielce (where I acquired the postcard) from 31 VIII 2004.

Amerykanin nad Helwecją / An American over HelvetiaDobrze znany i popularny Douglas DC-8 nad Genewą. Szwajcarzy zakupili łącznie 12 DC-8 rożnych wersji.
Well known and popular Douglas DC-8 over Geneva. The Swiss bought 12 DC-8 of three versions.

Pocztówka zapisana po francusku / Postcard written with French.
Genewski stempel z 1971 r. / Genevian postmark from 1971.

poniedziałek, 2 maja 2011

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale, Organización de Aviación Civil International / Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO), Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Na jej 35 rocznicę, a 75 lotnictwa cywilnego w ogóle, 24 IV 1979 roku Paragwaj wypuścił serię znaczków z kilkoma najważniejszymi statkami powietrznymi. Przedstawienia samolotów to głównie pionierskie konstrukcje francuskie i niemieckie. Niemcy mają ciekawą historię wpływu w Ameryce Łacińskiej. Niestety w rocznicę lotnictwa cywilnego właśnie oni byli reprezentowani przez dwa myśliwce z okresu Wielkiej Wojny. Reprezentowane były także Stany Zjednoczone, przez Boeinga 707 i prom kosmiczny osadzony na grzbiecie jumbo jeta.

On 35th anniversary of ICAO and 75th of civil aviation, 24 IV 1979 Paraguay issued a serie of stamps with few major air crafts. The presentations are mainly pioneer French and German constructions. The Germans have an interesting history of influence in Latin America. Unfortunately in an civilian aviation anniversary they were represented by two Great War fighters. The US were also represented, with Boeing 707 and space shuttle mounted on a back of a jumbo jet.


1. Eole, C. Ader 1890, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 3 guaraní
2. Flyer III, Wilbur Wright, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 4 guaraní
3. Voisin, Henri Farman 1908, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 5 guaraní
4. Curtiss, Eugenne Ely 1910, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 6 guaraní
5. Etrich A-11 Taube, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 7 guaraní
6. Fokker E III, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 8 guaraní
7. Albatros C (D.IV), 1915, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 20 guaraní
8. Boeing 707, LAP, 75' Aniversario de OACI, Paraguay aero/ Paraguay air mail, 25 guaraní
9. Space-shuttle, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay air mail, 10 guaraní

Znaczek z promem kosmicznym znajduje się tutaj.
Stamp with the space shuttle is here.