wtorek, 26 lutego 2013

Leci Wilbur Wright / Wilbur Wright flyingLudzie latają od bardzo dawna, nawet Wrightowie naśladowali im podobnych. Jednak uznaje się, że własnie oni opanowali lot na tyle, by wydarzenie z 1903 r. stanowiło punkt zwrotny w historii.

Humans are flying for a long time now, even Wrights emulated other fliers alike. Nevertheless they are considered first to master flight up to a level, so the 1903 event is a turning point in history.

Pocztówka z samolotem Wrightów, pilotuje, według opisu Wilbur Wright, oznaczona nr 11, z podpisem: "Nos aéroplanes. - Aéroplane Wilbur Wright. - LL" / Postcard with a Wright Flier, Wilbur Wright flying according to signature, from a series, marked 11, signed: "Nos aéroplanes. - Aéroplane Wilbur Wright. - LL"
Z tyłu zapisana, z belgijskim znaczkiem i stemplem z 6 X 1909 r. / Written on back, with Belgian stamp and postmark from 6 X 1909.

Lot okrężny Europy 1929 r. / 1929 around Europe flightMiędzy 9 VIII a 6 IX 1929 r., jedni z najbardziej znanych polskich lotników, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura odbyli lot dookoła Europy o długości niespełna 5,000 km. Na trasie lotu znalazły się Warszawa, Poznań, Berlin, Erfurt, Frankfurt nad Menem, Paryż, Nancy, Lyon, Perpignan, Barcelona, Marsylia, Mediolan, Wenecja, Wiedeń, Kraków a metą znów była Warszawa. Lot wykonano na RWD-2 o rejestracji SP-ACE, który w październiku tego roku wykorzystano w Locie Południowo-Zachodniej Polski i pobiciu rekordu wysokości dla samolotów jego klasy.

Between 9 VIII and 6 IX 1929, two of the most known Polish aviators, Franciszek Żwirko and Stanisław Wigura undertook a 5,000 km flight around Europe. En route were Warsaw, Poznań, Berlin, Erfurt, Frankfurt am Main, Paris, Nancy, Lyon, Perpignan, Barcelona, Marseille, Milano, Venezia, Vien, Cracow, with final in Warsaw again. The flight was made on RWD-2 airplane, with registration SP-ACE, witch in October same year was used in South-Western Poland Race and breaking altitude record for planes its class.

Pocztówka z mapą przelotu i samolotem RWD-2 / poscard with flight map and RWD-2 airplane.
Znaczek 1 zł, 25 gr ze Żwirką i Wigurą nadrukowany / printed 1 złoty, 25 groszy Stamp with Żwirko and Wigura.
Stempel Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach (skąd mam pocztówkę) z 31 VIII 2004 r. / Postmark od International Defence Industry Exhibition MSPO in Kielce (where I acquired the postcard) from 31 VIII 2004.

Amerykanin nad Helwecją / An American over HelvetiaDobrze znany i popularny Douglas DC-8 nad Genewą. Szwajcarzy zakupili łącznie 12 DC-8 rożnych wersji.
Well known and popular Douglas DC-8 over Geneva. The Swiss bought 12 DC-8 of three versions.

Pocztówka zapisana po francusku / Postcard written with French.
Genewski stempel z 1971 r. / Genevian postmark from 1971.