poniedziałek, 2 maja 2011

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale, Organización de Aviación Civil International / Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO), Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Na jej 35 rocznicę, a 75 lotnictwa cywilnego w ogóle, 24 IV 1979 roku Paragwaj wypuścił serię znaczków z kilkoma najważniejszymi statkami powietrznymi. Przedstawienia samolotów to głównie pionierskie konstrukcje francuskie i niemieckie. Niemcy mają ciekawą historię wpływu w Ameryce Łacińskiej. Niestety w rocznicę lotnictwa cywilnego właśnie oni byli reprezentowani przez dwa myśliwce z okresu Wielkiej Wojny. Reprezentowane były także Stany Zjednoczone, przez Boeinga 707 i prom kosmiczny osadzony na grzbiecie jumbo jeta.

On 35th anniversary of ICAO and 75th of civil aviation, 24 IV 1979 Paraguay issued a serie of stamps with few major air crafts. The presentations are mainly pioneer French and German constructions. The Germans have an interesting history of influence in Latin America. Unfortunately in an civilian aviation anniversary they were represented by two Great War fighters. The US were also represented, with Boeing 707 and space shuttle mounted on a back of a jumbo jet.


1. Eole, C. Ader 1890, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 3 guaraní
2. Flyer III, Wilbur Wright, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 4 guaraní
3. Voisin, Henri Farman 1908, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 5 guaraní
4. Curtiss, Eugenne Ely 1910, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 6 guaraní
5. Etrich A-11 Taube, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 7 guaraní
6. Fokker E III, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 8 guaraní
7. Albatros C (D.IV), 1915, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay mail, 20 guaraní
8. Boeing 707, LAP, 75' Aniversario de OACI, Paraguay aero/ Paraguay air mail, 25 guaraní
9. Space-shuttle, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay air mail, 10 guaraní

Znaczek z promem kosmicznym znajduje się tutaj.
Stamp with the space shuttle is here.

Kamienie milowe lotnictwa - Kamienie milowe astronautyki cz.2, Milestones of aviation - milestones of astronautics p.2

Jak się okazuje omańskie znaczki to większy komplet. Dziś go podwoiłem.

As it turns out, the Omani stamps go in a bigger set. Today I've doubled it.


1. Daedalus and Icarus / Apollo 1 27.1.1961, Chaffee, White, Grissom, State of Oman postage / poczta, 2 baiza,
2. Degen 1807 / Apollo 7, 11.10.1968, State of Oman postage / poczta , 4 baiza,
3. Montgolfière 1783 / Apollo 8 21.12.1968, State of Oman postage / poczta , 6 baiza,
4. Lilienthal 1895/ Apollo 9 3.3.1969, State of Oman postage / poczta , 6 baiza,
5. Ader 1897 / Apollo 10 18.5.1969, State of Oman postage / poczta , 8 baiza.

Trzecią odsłoną omańskich znaczków znajdziecie tu, na blogu ikonografi kosmonautycznej i astronautycznej.
Third showing of the Omani stamps You can find here, at the cosmonautic and astronautic iconography.

czwartek, 14 kwietnia 2011

Kamienie milowe lotnictwa - Kamienie milowe astronautyki cz.1, Milestones of aviation - milestones of astronautics p.1

Ciekawą serią znaczków są Omańskie, podwójne ilustrujące kilka ważnych momentów w zdobywaniu zarówno przestrzeni powietrznej jak kosmicznej. Symultaniczne przedstawienia nie zachwycają wykonaniem, a zestawienie wygląda na przypadkowe. Mimo wszystko, sam pomysł jest interesujący.

An interesting serie from Oman presents a handful of improtant moments in conquering both air and cosmos. Symultanic illustrations arn't taking breath away, and the setting looks random. nevertheless, the idea it's self is interesting.


1. Wright 1903 / Apollo 11 16.7.1969, State of Oman air mail / poczta lotnicza, 10 baiza,
2. Grade 1909 / Armstrong, Collins, Aldrin, State of Oman air mail / poczta lotnicza, 12 baiza,
3. Blériot 1909 / Apollo 12 14.11.1969, State of Oman air mail / poczta lotnicza, 18 baiza,
4. Zeppelin 1908 / Apollo 13 11.4.1970, State of Oman air mail / poczta lotnicza, 24 baiza,
5. Lindbergh 1927 / Houston, State of Oman air mail / poczta lotnicza, 30 baiza.