środa, 20 marca 2013

Radziecki wielbłąd / The Soviet camel

Pierwszy odrzutowiec pasażerski, jaki wszedł do powszechnego użytku to oczywiście de Havilland Comet, jednak problemy konstrukcyjne sprawiły, że został uziemiony i nigdy nie odzyskał swojego, należnego przecież miejsca w strukturach linii lotniczych. 
Inaczej wyglądała sytuacja radzieckiego odpowiednika brytyjskiej Komety, Tupolewa Tu-104. "Wielbłąd" w kodzie NATO był przeróbką strategicznego bombowca Tu-16 Borsuk i jako pierwszy sowiecki odrzutowy samolot pasażerski był chętnie prezentowany na Zachodzie, jako dowód osiągnięć technicznych. Gdy powoli zaczął ustępować miejsca nowocześniejszym konstrukcjom, nadal wykonywał misje transportowe dla wojska oraz wykonywał loty dla szkolenia kosmonautów w warunkach zerowej grawitacji. 

The first passenger jet, that was widely used was of course de Havilland Comet, but construction problems grounded the aircraft and it never reclaimed its deserving place in world air lines structure. 
The story went differently with the Soviet counterpart of British Comet, the Tupolev Tu-104. The NATO coded 'Camel' was a version of Tu-16 'Beadger' startegic bomber and as the first soviet jet airliner was presented on West as the proof of hight soviet technological achievements. When slow replacement of the type began, it still conducted military transport and cosmonaut Zero-G trening flights. 


Tu-104 nad Ziemią, ciągnie wstęgę z napisem "Loty pierwszego w świecie pasażerskiego odrzutowego samolotu Tu-104". Linie to centralnie z Moskwy: Nowy York, Londyn, Paryż, Praga, Budapeszt, Kair, Ankara, Delhi, Rangun, Dżakarta, Phenian (teraz obowiązuje nazwa Pjongjang), Pekin, Chabarowsk, Jakuck, Poczta ZSRR, 60  kopiejek.

Tu-104 over Earth, drawing line with sign 'Flights of the world's first jet passanger aircraft Tu-104'. The lines are from Moscow to: New York, London, Paris, Praha, Budapest, Cairo, Ankara, Delhi, Rangoon, Jacarta, Pyongyang, Beijing, Khabarovsk, Yakutsk, USSR Post, 60kopeykas.

transport na Cejlonie / Transport on Ceylon

Cejlon jest wyspą u południowych brzegów Indii, która interesowała mnie zawsze, z jednej strony jako dom Artura C. Clarka, z drugiej jako państwo o ustroju socjalistycznym. Interesowało mnie to dlatego, że moje wczesne dzieciństwo przypadło na lata rozmontowywania tego systemu w Polsce, więc i ambiwalentne odczucia w tym czasie wobec jego dalszej egzystencji gdzie indziej.
Na przedstawieniu na znaczku czterech środków transportu, samochodu, kolei i statku, z wieńczącym je samolotem (sylwetką najprawdopodobniej DC-4) statek jest ujęty dwiema datami, 1857 i 1957. Wydaje mi się, że chodzi o kolej, która choć uruchomiona kilka lat po 1857 r. na całej budowanej w tedy linii, właśnie w tym roku została niejako poczęta, poprzez przyjazd inżynierów angielskich i rozpoczęcie prac ziemnych.

Ceylon is an island south of coast of India, which interested me from the beginning, for being home to Arthur C. Clark at one hand, and also as socialistic state. I was interested in it, because my early childhood lasted durning dismanteling of this system in Poland, which gave me ambivalent feeling toward lasting of the system elsewhere.
On the representation of four means of transportation on stamp, a car, train, and ship, with airplane (most likely a DC-4) the ship is framed ba the dates 1857 and 1957. I thing this is due to anniversary of rail connection with, albeit was fully opened few years after 1857, was marked by the conception and arrival of the engineers and earthwork start.


Cztery środki transportu / four means of transportation, napisy w językach syngaleskim, tamilskim i angielskim / writings in Sinhala, Tamil and English languages, Cejlon / Ceylon 1957, 10 centów / cents

wtorek, 19 marca 2013

Aero Chiny / Aero China

Jak wiadomo, modelarstwo jest podstawą propagowania lotnictwa wśród młodzieży. Wszędzie na świecie i w każdym systemie. Przynajmniej na obrazku. 
It is common knowledge, that modeling is the basics for preaching aeronautics. Everywhere in the world and in every system. At least in pictures.


3 młodych modelarzy / 3 little modelers, Poczta chińska / Chinese Post 1958, 4 jiǎo.

Podobnie przedstawienia rożnych środków transportu przywołują na myśl potęgę i własne ekonomiczne możliwości.
Likewise the representations of various means of transport show the might and self economic capability.Samolot nad portem, statek / Airplane above port, ship, ok / ca. 1957, 52 jiǎo,
Samolot (prawdopodobnie C-46) i inne środki transportu na tle transportowej mapy Chin/ Airplane (probably C-46) and other means of transportation on communication map of China, 1949, 2500 yuán.