środa, 20 marca 2013

Radziecki wielbłąd / The Soviet camel

Pierwszy odrzutowiec pasażerski, jaki wszedł do powszechnego użytku to oczywiście de Havilland Comet, jednak problemy konstrukcyjne sprawiły, że został uziemiony i nigdy nie odzyskał swojego, należnego przecież miejsca w strukturach linii lotniczych. 
Inaczej wyglądała sytuacja radzieckiego odpowiednika brytyjskiej Komety, Tupolewa Tu-104. "Wielbłąd" w kodzie NATO był przeróbką strategicznego bombowca Tu-16 Borsuk i jako pierwszy sowiecki odrzutowy samolot pasażerski był chętnie prezentowany na Zachodzie, jako dowód osiągnięć technicznych. Gdy powoli zaczął ustępować miejsca nowocześniejszym konstrukcjom, nadal wykonywał misje transportowe dla wojska oraz wykonywał loty dla szkolenia kosmonautów w warunkach zerowej grawitacji. 

The first passenger jet, that was widely used was of course de Havilland Comet, but construction problems grounded the aircraft and it never reclaimed its deserving place in world air lines structure. 
The story went differently with the Soviet counterpart of British Comet, the Tupolev Tu-104. The NATO coded 'Camel' was a version of Tu-16 'Beadger' startegic bomber and as the first soviet jet airliner was presented on West as the proof of hight soviet technological achievements. When slow replacement of the type began, it still conducted military transport and cosmonaut Zero-G trening flights. 


Tu-104 nad Ziemią, ciągnie wstęgę z napisem "Loty pierwszego w świecie pasażerskiego odrzutowego samolotu Tu-104". Linie to centralnie z Moskwy: Nowy York, Londyn, Paryż, Praga, Budapeszt, Kair, Ankara, Delhi, Rangun, Dżakarta, Phenian (teraz obowiązuje nazwa Pjongjang), Pekin, Chabarowsk, Jakuck, Poczta ZSRR, 60  kopiejek.

Tu-104 over Earth, drawing line with sign 'Flights of the world's first jet passanger aircraft Tu-104'. The lines are from Moscow to: New York, London, Paris, Praha, Budapest, Cairo, Ankara, Delhi, Rangoon, Jacarta, Pyongyang, Beijing, Khabarovsk, Yakutsk, USSR Post, 60kopeykas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz