poniedziałek, 2 maja 2011

Kamienie milowe lotnictwa - Kamienie milowe astronautyki cz.2, Milestones of aviation - milestones of astronautics p.2

Jak się okazuje omańskie znaczki to większy komplet. Dziś go podwoiłem.

As it turns out, the Omani stamps go in a bigger set. Today I've doubled it.


1. Daedalus and Icarus / Apollo 1 27.1.1961, Chaffee, White, Grissom, State of Oman postage / poczta, 2 baiza,
2. Degen 1807 / Apollo 7, 11.10.1968, State of Oman postage / poczta , 4 baiza,
3. Montgolfière 1783 / Apollo 8 21.12.1968, State of Oman postage / poczta , 6 baiza,
4. Lilienthal 1895/ Apollo 9 3.3.1969, State of Oman postage / poczta , 6 baiza,
5. Ader 1897 / Apollo 10 18.5.1969, State of Oman postage / poczta , 8 baiza.

Trzecią odsłoną omańskich znaczków znajdziecie tu, na blogu ikonografi kosmonautycznej i astronautycznej.
Third showing of the Omani stamps You can find here, at the cosmonautic and astronautic iconography.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz